Què és?

Un portal interactiu creat per PRODECA que té com a finalitat facilitar els contactes entre importadors i distribuïdors internacionals i les empreses alimentàries catalanes.

Es pot trobar informació detallada sobre les empreses catalanes i els productes que ofereixen, així com sobre la seva política empresarial i les singularitats que les distingeixen.

El comprador, segons la informació que proporciona el portal, pot posar-se en contacte directament amb aquelles empreses que són del seu interès.